साइकलमा फास्टट्रयाक नाप्दै
गिरीश गिरी काठमाडौं, असोज २८