काठमाडौंमा नक्कली नोट बनाउने कारखाना!
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, कात्तिक ४