बाटोको छेउमा पानी खुवाउने जलद्रोणी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर २०