बमजनको आश्रमबाट पाँचौं व्यक्ति पनि बेपत्ता

अमित ढकाल र शोभा शर्मा

अमित ढकाल र शोभा शर्मा

काठमाडौं, पुस १२