‘फूलको थुँगा बहेर आयो बागमती पानीमा’
गिरीश गिरी काठमाडौं, फागुन २१