राहत सामग्रीमा ‘बड्का आदमी’ र ‘हल्लाहुर्दुम' गर्नेहरूको कब्जा
गिरीश गिरी भलुही (बारा), चैत २०