राजदबारभित्र बन्यो गणतन्त्र स्मारक
निशा भण्डारी काठमाडौं, जेठ १६