मकैको मःम, मकैको चाउमिन, मकैकै थुक्पा
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, जेठ २८