१२ कक्षा पास नगरी विदेश पढ्न जान सरकारले अनुमति नदिने
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ २९