भूकम्पको चार वर्षपछि बन्दै मल्लकालीन कोटभैरव मन्दिर
वासुदेव पौडेल पोखरा, साउन १७