स्याङ्जाका सरकारी कार्यालयमा छड्के, २० कार्यालयका ९६ कर्मचारी अनुपस्थित
सेतोपाटी स्याङ्जा, साउन २८