'माड हालेको लुगा लगाउने माड्साब'
गिरीश गिरी काठमाडौं, साउन ३०