अदालतबाट ६९ दशमलव ११ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
सेतोपाटी मोरङ, साउन ३१