चार खानीलाई उत्खननको अनुमति
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ १३