कालाजारबाट बुटवलमा एक जनाको मृत्यु
भगवती पाण्डे बुटवल, भदौ २४