पहिराले दोलखाका १२० घर जोखिममा
सेतोपाटी दोलखा, भदौ २८