पूर्वअध्यक्ष रेग्मीलाई मातृशोक
सेतोपाटी काठमाडौँ,  भदौ ३१