कामपालाई फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या
सेतोपाटी काठमाडौँ, असोज १०