१२ सय वर्ष पुरानो इनारबाट अझै निकालिन्छ पानी
नारायण खड्का दाङ, असोज २७