तँ, तिमी, तपाईं, हजुर
गिरीश गिरी वीरगन्ज, कात्तिक १