माथिमाथि पार्क, मुनिमुनि पार्किङ
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक २७