चिनी खान छाडे शरीर र दिमागलाई के फाइदा हुन्छ?
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस १८