भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग हात मिलाउँदा