सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन राख्नेले यसरी ठगे ६८ लाख आठ जना पक्राउ, ठगीको जालो भारतसम्म
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, माघ १४