वानीराको स्याहार गर्ने श्रीमान
गिरीश गिरी काठमाडाैं, फागुन १२