‘अत्यावश्यक नपरी अस्पताल नआउनुस्’
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत ७