चीनबाट ल्याएको सामग्री हामीलाई पनि देऊ: निजी अस्पताल
विवेक राई काठमाडौं, चैत १६