सय-सय रूपैयाँ उठाएर ड्युटीका प्रहरीलाई खाजापानी, असहायलाई कपडा
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, चैत १८