औंठी–आइफोन हातमा, राहतको लाममा!
रमेश गिरी भक्तपुर, चैत २५