काठमाडौं छोड्न चाहनेलाई सरकारले नै लैजाने, प्रक्रियाबारे थप छलफल हुँदै
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत २७