अम्फान आँधीका कारण बंगलादेश र भारतमा ८४ जनाको मृत्यु
एजेन्सी सत्खीरा, बंगलादेश, जेठ ९