मेक्सिकोमा कोरोनाबाट हुने दैनिक मृत्युमा नयाँ रेकर्ड
एजेन्सी मेक्सिको सिटी, जेठ १०