ड्युटी गर्दागर्दै लखतरान भएपछि सडकमै पल्टिन्छन् प्रहरी
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ १५