एउटै गाडी कहिले एम्बुलेन्स कहिले शववाहन, दिँदैनन् कोरोनामा सेवा
भगवती पाण्डे काठमाडौं, जेठ १६