दैलेखमा क्वारेन्टिनमै जन्मियो बच्चा !
सेतोपाटी दुल्लु, जेठ १८