अनलाइनमा होइन, स्याउला ओछ्याएर खुला आकाशमुनि पढ्दैछन् पाल्पाका विद्यार्थी
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ १९