कारागारमा कैदीको मृत्यु
सेतोपाटी चन्द्रौटा, जेठ २५