आफ्नै देश फर्की आएँ ...(तस्वीरहरू)
नारायण महर्जन काठमाडौं, जेठ २९