परीक्षा फारम भर्ने बेला नेशनल मेडिकल कलेजले माग्यो विद्यार्थीसँग अतिरिक्त १५ लाख
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार ३