सरकारले भन्दा एक हजार सस्तोमा कोरोना परीक्षण गर्दै ‘विध’ मन्त्रालय भन्छ- विचार गरेर हामी पनि घटाउँछौं
विवेक राई काठमाडौं, साउन १५