भत्किएको सडकमा बालुवाको टालो!
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन १७