काठमाडौंमै स्वास्थ्यकर्मीलाई निकालेर स्वास्थ्य केन्द्रलाई बनाइयो आइसोलेसन
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ ४