पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति सेवा असोज १ गतेसम्मका लागि बन्द
सेतोपाटी कास्की, भदौ ३१