२०७२ पछिकै सबभन्दा ठूलो भुइँचालो
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ ३१