भक्तपुरका महिलाहरूले 'रेस्क्यू' गरेको रानीपोखरी

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज ९