तेजाव आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद, उपचार खर्च दोषीले तिर्नुपर्ने
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज ९