कोरोनाले पुनर्जीवन दियो एउटा सरकारी स्कुललाई
प्रशन्न पोखरेल  काठमाडौं, असोज २३