'हामीले सरकारलाई ठाउँ दियौं, हामीलाई सरकारले रोग दियो'
सुजना ढकाल काठमाडौं, माघ १