चार वर्षपछि 'खरानी' बाट उभिएको दजाकोट
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ ११