पहिचानको पर्खाइमा ढोरपाटनका कायत समुदाय

खेमराज गौतम

गलकोट, माघ २६